Uw medeleven online betuigen

U kunt uw steun betuigen via een kaartje, een bezoek aan de plechtigheid óf online. Een online condoleanceregister maakt Uitvaartcentrum Zuid alleen aan op verzoek van de nabestaanden.

 

Wie zich verbonden voelt met de overledene, kan hier een condoleancebericht achterlaten. Dat is voor iedereen zichtbaar. Het condoleanceregister blijft drie maanden openstaan.

Gedenkpagina